Aanzegvergoeding vorderen.nl

Hulp nodig bij het vorderen van de aanzegvergoeding?
Wij kunnen u op weg helpen of de hele vordering uit handen nemen.
Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?


Wat is er aan de hand?
icoon Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst één maand voor de einddatum te informeren over beëindiging / verlenging.

Voor wie geldt het?
icoon persoon met klok

De wettelijke bepaling is van toepassing op tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer.

Niet op tijd geïnformeerd door uw werkgever?
icoon checklist

Dan kunt u een boete opeisen; de aanzegvergoeding. Deze vergoeding kan oplopen tot één maandsalaris.

Achtergrondinformatie

Door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015, is een werkgever verplicht werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst minimaal één maand voor de einddatum van het arbeidscontract te informeren over het al dan niet verlengen van deze overeenkomst. De werkgever moet daarnaast de voorwaarden schetsen waaronder een eventuele nieuwe overeenkomst wordt verlengd.

De wettelijke bepaling is opgenomen in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel is van toepassing op tijdelijke arbeidsovereenkomsten welke zijn aangegaan voor een periode van zes maanden of langer. Indien de werkgever niet binnen de gestelde tijd van één maand voorafgaand aan het einde van het dienstverband de werknemer heeft ingelicht over een verlenging of beëindiging, kan de werknemer een vergoeding opeisen. Dit is de zogenaamde aanzegvergoeding.

Indien u niet tijdig op de hoogte bent gebracht door uw werkgever, dan zal de hoogte van de vergoeding berekend worden naar rato van het aantal dagen welke de werkgever u te laat heeft geïnformeerd. De vergoeding die de werkgever u verschuldigd is, kan dus oplopen tot maximaal één maandsalaris. Indien u over wilt gaan tot het indienen van een vordering, dient u rekening te houden met de daarvoor gestelde termijn. Deze vordering moet namelijk ingesteld zijn binnen twee maanden na de einddatum van uw arbeidsovereenkomst.

Hoe werkt het?

upload icoon
Stap 1:
Upload gegevens en contract

Om zo snel mogelijk aan de slag te gaan, kunt u hier direct uw gegevens uploaden. Wilt u dit liever niet, kunt u eerst contact opnemen.

controle icoon
Stap 2:
Controle gegevens

Als de gegevens ontvangen zijn, bekijkt onze jurist of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

stappen icoon
Stap 3:
Instellen vordering

Wij stellen de werkgever voor u aansprakelijk.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Indien uw situatie en uw arbeidscontract -na controle- in aanmerking komen, kunnen wij de vordering voor u uit handen nemen. Wij stellen de werkgever voor u aansprakelijk en kunnen voor u naar de kantonrechter, indien de werkgever weigert deze vergoeding aan u uit te betalen. De aansprakelijkstelling van uw werkgever en het vorderen van de vergoeding kunnen wij voor u uit handen nemen voor een totaalbedrag van € 75,-- inclusief BTW. Indien een procedure bij de kantonrechter noodzakelijk blijkt, zijn hier extra kosten aan verbonden. Het uurtarief bedraagt daarvoor € 90,75 inclusief BTW.

Toch liever zelf aan de slag?

Dit kan met behulp van onze voorbeeldbrieven. Deze ontvangt u, na betaling van € 17,--.
Om de voorbeeldbrief aan te vragen, vult u hieronder uw emailadres in. Daarna ontvangt u een mail met verdere uitleg.

voorbeeldbrief icoon
Vraag nu de voorbeeldbrief aan: